Mẹo Vặt Lm Bếp
 
Để trứng luộc khng bị nứt vỏ

Khi luộc trứng trong nước si ở nhiệt độ cao, một số trứng thường bị nứt vỏ, hay thậm ch lng trứng c thể chảy ra ngoi... Để trnh hiện tượng ny, bạn hy cho một nhm muối vo trong nước trước khi đun si để luộc trứng.