Thầy Đỗ Hoàng Ư
H́nh ảnh kỷ niệm Thầy Cô Đỗ Hoàng Ư ghé thăm Cali
Ngày 4 tháng 7 năm 2014