Buổi họp mặt ngy 7 thng 7 (song thất) 2009
Nhn dịp gia đnh CPL Nguyễn Năng Rung ở c Chu qua thăm Cali
& Sinh nhật anh Nguyễn Văn Tiếp
L, Sm, Thập, Bội, Rung, H...
H L, Đỗ Sm, Tường Vn, Tuyền (phu nhn Rung)...
Thập, Bội, Rung, Thu H...
Rung, Thu H, anh Tiếp, Thy Hậu
Thập, Bội, Rung, Anh Đo, anh Tiếp, Thy Hậu...
Rung, Đo, Tiếp, Hậu ....
Đứng: anh Tiếp, Thy Hậu, Thu H, Thập, Rung, Bội
Ngồi: H L, Sm, Tường Vn, Anh Đo, Tuyền
Chị Lịch về rồi nn thiếu một người...
Chiếc bnh "điệu" qu Xun ơi! (c nơ xanh)...  Happy Birthday Anh Tiếp
Anh Nh đang gọi phone chc sinh nhật n...
"Birthday man" hm nay đẹp trai qu ta ơi!
Đứng: Phượng, L, Sm, Tường Vn, Thu H, Rung, Thy Hậu, Anh Đo
Ngồi: Tuyền, Birthday man Tiếp, Thập, Bội
... tăng cường thm một anh "giai"... anh Tiếp, Triệu Duy, Bội...
Sm, Tường Vn, Tuyền, Tiếp, Duy, Bội, Thu H... phe nữ bao giờ cũng đng hơn!