Trại Hè Thân Hữu 2013
Mile Square Park
Fountain Valley, California U.S.A.

Chủ Nhật Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Trang:   1   2   3

Đến thăm các lều hát làm quen:  Lê Văn Duyệt
"Ta như nước sông dâng tràn có bao giờ tàn..."
...  Cô giáo và các chị Lê Văn Duyệt hát theo ...
... và cùng chúng ta xách đàn đi thăm các lều bạn ...
... vừa đi vừa hát vang bài hát tập thể ...
"Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời..."
sau đó Trí và Minh sinh hoạt tập thể ...
đứng ṿng tṛn ... Trí hô "Trời ta.." ... ta đứng!
Trí hô "Đất ta ..." hổng ai chịu ngồi cả ... ha... ha...
hát và chơi tṛ chơi tập thể ...
các bạn sinh hoạt tại lều ḿnh ...
Anh Đức, ..anh Cường, Chi, Lệ Thanh, Chấn Hải, Nhă, Hoàng, Hoàng Hải, Danh ...
Anh Hoài, Chấn Hải, anh Đức, Hoàng Hải, Xuân...
... mọi người thích chuyện tṛ hơn chơi game ...
anh Nhă vừa bị "chiêu hồi" từ phố núi cao... (ha... ha...)
... v́ c̣n có các ... bạn hiền ở đây ...
Phạm Hoàng mời mọi người đi ăn ở Capitol Seafood ...
anh Nhă, Hoàng và phu nhân, Kim Hoa, Trung Chính ...
Xuân, Khánh Hoài, Thập, chị Ḥa, anh Cường ...
có một số bạn v́ mệt, hoặc bận việc phải về sớm ...
Kim Hoa, Trung Chính, Thy Hậu, Phong, Lan, Xuân ...
thêm Anh Đào...
... c̣n Sơn, Trí mệt phải về sớm ...
Hoàng, Phong, Kim Hoa, Anh Đào, Lan, Trung Chính
Hoàng mời đến trường dậy khiêu vũ Starnight ...
Hoa, Đào, Phong, Chính, Hoang, Hoài, Thập Hậu ...
Hoàng t́nh nguyện cho mượn pḥng để tổ chức Đại Hội năm 2014...
Hoan hô Hoàng và cám ơn đă mời mọi người bữa cơm tối.
 

Trang:   1   2   3