Buổi Họp Mặt Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Hải Ngoại Tháng 4 ngày15 năm 2007
Trang:   1   2   3
... anh Lư Cẩm Ḥa .. giới thiệu tiểu sử ...
... Dr.  Nguyễn Văn Tiếp .. tường tŕnh .. "t́nh trường" .....
... phóng viên  ..Phan Dy Nhă ...
.. CPL Lê Quang Thế ..giới thiệu ..  phở Tàu Bay .. bớt .. thịt ..(diet)
... Pḥng, Dung, Ơn, Hậu, Sâm(mới đến), Tiếp, Vân, Đào, Lệ Thanh, Truật .. ..
.. Lệ Thanh .. thă lời .. tâm t́nh ... ..
.. Tiếp, Đào, Truât, Lệ Thanh, Hải, Bội ..
.. CPL Vũ Ngọc Bội .. giới thiệu logo của CPL do anh design ..
.. các bạn đang hoan hỉ chuyền tay nhau coi sợi dây logo CPL ..
... Nhă, Minh, Thập, Lúc, Pḥng, Dung, Hậu, Ơn ....
... đang nghe CPL Đặng Tường Vân  .. thỏ thẻ ..
... c̣n CPL Anh Đào  .. với nụ cười ngây thơ ..
.. và nhiệt t́nh phát biểu ..
.. các bạn đang  ..  lắng ḷng nghe ...
... chị Nam Hương thủ thỉ : ..." lần trước nói rồi .. vắn tắt thội nhe.."
...  các anh chị lớp trung học .. đầu tiên ..(Truật, Tường, Hương, Thành, Lúc, B́nh & Hải)...
anh B́nh và gia đ́nh Bội, Huyên và cháu trai đến trễ
.. CPL Vũ Phong .. đến trễ ..nhưng vẫn không quên .. nhiệm vụ ..
.. c̣n "chú tiểu" CPL Nguyễn Văn Minh .. với nhiệm vụ .. nối mạng cầu ...
... ung dung ..  thả lời giới thiệu ..
.. hai chị em CPL Lê Thị Phượng và CPL Lê Thị Thanh ..
Trang:   1   2   3