Đại Hội Thế Giới
Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2012
  Bài tường tŕnh "Ngày Tao Ngộ"Phóng viên CPL Lương Thị Thúy
Đại Hội:   Thứ Sáu  Thứ Bẩy Chúa Nhật     Trang:   1   2   3  << Trở về đầu trang
thầy Nghiêm, anh Nhă...
tâm sự...
... gươm lạc giữa rừng hoa...
"Vi tiểu bảo Bộ" với 7 cô nương...
Huỳnh Dung, Kim Hoa, Thúy, Huyền, Thập, Thy Hậu, Anh Đào...
Bộ Huyền
... thêm một tấm nữa nào...
Ông Bộ sướng thiệt, toàn chụp với người đẹp...
người đẹp Xuân Thi đang tập "cat walk"
đang chuẩn bị cho thi áo dài...
... hai người đep Xuân, Lan...
anh Hoài góp ư ǵ đây?..
người hùng Phong đang đưa thí sinh Lan ra sân khầu...
... thí sinh Kim Hoa...
người hùng Sơn đưa thí sinh Đào ra...
các bạn coi thí sinh Anh Đào đi ...
có giống "gánh nước" không?...
thí sinh Thy Hậu...
... Lương Thúy...
dáng yểu điệu của thí sinh Duyên Anh...
... phải tập chào...
... và tập cười nữa đó...
mọi người theo dơi...
... và góp ư...
Hoài, Thúy, Thập, Nhă, H Dung, Xuân...
thêm Bộ, Huyền..
... Anh Đào...
rồi Phong Lan...
đều lắng nghe...
... những lời tâm t́nh của Dung...
... anh Hoài...
..và Bộ...
 
Đại Hội:   Thứ Sáu  Thứ Bẩy Chúa Nhật    Trang:   1   2   3  << Trở về đầu trang