Đại Hội Thế Giới
Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
Thứ Sáu, ngày 1 tháng 8 năm 2014
Đại Hội:   Thứ Sáu  Thứ Bẩy Chúa Nhật     Trang:   1   2   3   Trang kế >>

.. bảy cô nương ...

... Duyên Anh & Minh ...

... chắc đang t́m bài hát  ...

"bài này được không?"

Ngân & Khôi

Triệu Duy, Chấn Hải, Thầy Nghiêm ...

đang chỉ ǵ vậy ta??

Tập bài hợp ca trước nha ...

Liên khúc Chân Phước Liêm th́ biết rồi ...

... đến Triệu Con Tim nè ...

nhớ hát cho to nha ...

Duyên Anh, Thập, Hương, Thúy, Chương, Hậu, Minh ...

... thêm Đào và Xuân ...

đến "Nhà Việt Nam" nhe ...

... rồi "Cho Đồng Bào Tôi" nữa ...

... bài này dài quá ...

bỏ bớt vài khúc được không? ...

Đường Việt Nam ...

Liên khúc ....

Thúy, Đào, Hương, Hoa ...

 
Đại Hội:   Thứ Sáu  Thứ Bẩy Chúa Nhật     Trang:   1   2   3   Trang kế >>