Click on picture for personal highlights    Trang:  1  2  3    [Trang Trước]
       
Trần Anh Tuấn, Canada
 
  Bùi Văn B́nh, VN   Nguyễn T. Thu Lan, VN   Lương Thị Thúy, USA   Nguyễn Kim Nết, VN
       
Lăng Thị Xuân, VN   Nguyễn Lệ Thao, VN   Trần Thị Lộc, USA   Hà Thị Lư, USA   Tô Thị Thu, France
 
       
Đoàn T. Kim Thoa, VN   Nguyễn T. Ngọc Dung, VN   Hoàng Nhật Quang, USA   Hoàng Nhật Hùng, USA   Nguyễn Thị Mỹ Lệ, VN
       
Đỗ Bích Hoa, VN   Kim Tôn, USA   Trương Thị Cúc, Germany   Lâm Quốc Tuấn, USA    Nguyễn Văn Liêm, VN
       
Nguyễn Thị Lộc, USA   Quân Kỳ Thắng, USA   Trần Thị Kim Chi, USA   Trần Thị Kim Khuê, USA   Nguyễn Văn Thịnh, USA
       
Nguyễn Viết Trung, VN   Đỗ Thị Thanh Hương, USA   Lê Minh Bạch, USA   Đặng Ngọc Anh, VN   Lê Phước Thành, VN
       
Vơ Như Tố, VN   Quách Kim Liên, VN   Nguyễn Thị Xuân, USA   Trần Thị Uông, VN   Trần Thị Ninh, Australia
       
Dương Văn Lộc, VN   Trần Thị Lan, USA   Bùi Thị Yến, VN   Vũ Ḥang Tuấn & Nguyễn Kim Tiến, VN   Phạm Vân Cử, VN
       
Vũ Thanh B́nh, VN   Nguyễn Ngọc Châu, VN   Trần Tử Thăng, VN   Đặng Đ́nh Tân, VN   Nguyễn Văn Kim, VN
       
Hoàng Quang Rương, Australia   Nguyễn Huy Quang, VN   Dương Thị Phương Khanh, USA   Dương Thị Phương Lan, USA   Nguyễn Quốc Khánh, VN
       
Quách Kim Anh, VN   Quách Hoàng Yến, VN   Lê Thị Huỳnh Dung, Canada   Vũ Tuấn, VN   Phạm Bách Thắng, USA
       
Trần Tuyết Trinh,
USA
  Nguyễn Đ́nh Khiết,
USA
  Trần Quốc Vinh,
USA
  Vũ Văn Dục,
France
  Vũ Văn Duân (Chấn), Hawaii
       
Phạm Đ́nh Quyền,
VN
  Nghiêm Thế Hải,
USA
  Nguyễn Đức Thành, USA   Trịnh Minh Quang,
VN
  Lư Thêu Kiều,
VN
       
Trần Quang Minh & Phạm Thị Lụa, VN   Lê Văn Ngô,
France
  Trương Kim An,
VN
  Nguyễn Thị Hồng,
VN
  Phạm Văn Ái,
USA
       
Nguyễn Văn Thành,
VN
  Phạm Ngọc NInh,
VN
  Đinh Việt Sử,
VN
  Lê Quang Báu,
VN
  Nguyễn Khắc Thiệu,
Australia
       
Nguyễn Văn Nam,
VN
  Phạm Thị Lan,
USA
  Phạm Thị Bích Thuận,
VN
  Lê Thị Tường Vân,
USA
  Đào Thị Lệ Dung,
Australia
       
Đinh Thị Thọ,
USA
  Trần Thị Mùi,
USA
  Trịnh Thị Lan,
VN
  Lê Xuân Diệu Cơ
Canada
  Nguyễn Duy Nam,
Canada
       
Nguyễn Việt Hùng,
USA
  TrầnThị Thúy Nga,
USA
  Đỗ Thị Nga,
VN
  Ngô Thị Bông,
VN
  Phạm Hoàng,
USA
       
Nguyễn Văn Hải,
VN
  Đặng Văn Long,
VN
  Phạm Thị Kim Dung,
USA
  Nguyễn Ngọc Trác,
USA
  Phạm Thị Kim Thanh,
USA
       
Nguyễn Thạch Lựu,
USA
  Lê Văn Ḥa,
USA
  Phạm Thị Hồng Loan,
USA
  Nguyễn Văn Vinh,
USA
  Vũ Oanh,
USA
       
Vũ Đăng,
USA
  Đoàn Ngọc Liêm,
USA
  Lưu Thanh,
USA
  Vũ Hiền,
USA
  Vũ Chính,
USA
       
Nguyễn Phi Hùng,
USA
  Nguyễn Hoa Cương,
USA
  Phạm Ngọc Lai,
VN
  Nguyễn Văn Sáng,
USA
  Nguyễn Bá Lân,
VN
       
Nguyễn Bá Duyệt,
Australia
  Nguyễn Sỹ Tế,
USA
  Nguyễn Khánh Thục,
Canada
  Thạch Xong,
VN
  Nguyễn Kim Quế,
Canada
       
Nguyễn Công Danh,
Minnesota, USA
  Nguyễn Văn Thành,
USA
  Ngô Thy Vân,
USA
  Nguyễn Văn Quang,
Texas, USA
   
 
     Trang:  1  2  3    [Trang Trước]    
 
    
 
 

Chan Phuoc Liem High School

Welcome to chanphuocliem.com
Search:       
 
Nhắn Tin
T́m Bạn
 
Thành Kính Phân Ưu
Cụ bà Vũ Thị Tiến
Cụ ông Đinh Viết Chẩn
Cụ Bà Nguyễn Thị Gấm
 
Sinh Nhật
Huỳnh Phương, Phan Văn Thành (KNết), Đặng Ngọc Anh, Kim Tôn, Vũ Chính,  Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Thy Hậu, Quách Kim Anh, Lư Cẩm Ḥa, Đỗ Thanh Hương, Lê Ngọc Quốc Ân, Nguyễn Văn Tác, Nguyễn Thi Xuân, Nguyễn Văn Sâm, Quách Hoàng Yến,
và tất cả các bạn có ngày sinh nhật tháng này
 
 

 
Trang Phim Sưu Tầm:
Kiếm Hiệp Kim Dung
E-Báo CPL
E-Báo Đinh Dậu 2017
E-Báo Bính Thân 2016
E-Báo Ất Mùi 2015
E-Báo Giáp Ngọ 2014
Đặc San CPL 2011
Đặc San CPL 2009
Đặc San CPL 2008
Sàig̣n Năm Xưa
Sàig̣n 40 Năm Về Trước
1.  Thư Ngỏ Gửi Bạn
2.  Thông Báo Thứ 1
3.  Thông Báo Thứ 2
4.  Trang DONATION 
5.  Nhớ Về Trường Xưa
6.  Niềm Tâm Sự
7.  Trang Thơ Sưu Tầm
8.  Vườn Thơ CPL
9.  H́nh Ảnh Buổi Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Việt Nam, 19/05/2002

10. H́nh Ảnh Buổi Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Hải Ngoại, 25/05/2002

11.
"TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
       Việt Nam 19/5/2002

12. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
      Hải Ngoại 25/5/2002

13. H́nh Ảnh Buổi Đại Hội Cựu
      HSCPL Hải Ngoại, 02/03/2007

14. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - Feb 03, 2007

15. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - April 15, 2007

16. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - July 21, 2007
17. Cảm tạ CHSCPL Nhân Ngày
      Đại Hội - July 22, 2008
18. Nhật Kư Mỹ Du - Aug. 10, 2008

Adjust your speaker volumn to
listen to our music with
... pure relaxation