Click on picture for personal highlights    Trang:  1  2  3    [Trang Kế]
       
LM Vincent Hà Viễn Lự
Canada
  LM Joseph Đinh Châu Trân, VN   LM Joseph Nguyễn Văn Luật, VN        
       
Thầy Uông Trung Mẫn
USA
  Thầy Trần Đ́nh Thành
USA
  Thầy Đặng Đăng Giai
USA
  Thầy Trần Văn Trí
1929 - 2016
  Thầy Phạm Ngọc Tùng
USA
       
Thầy Lương V. Cương
USA
  Thầy Bùi Kim Môn
USA
  Thầy Lê Quốc Tấn
USA
  Thầy Hà Thúc Như Mỹ
USA
  Thầy Hà Thúc Như Quí USA
       
Cô Nguyễn Thị Nghĩa Australia   Cô Lê Thị Thông
VN
  Thầy Nguyễn Văn Ty
1929 - 2016
  Cô Nguyễn Kim Nguyên
USA
  Thầy Nguyễn Trung
USA
       
Thầy Trần Thiện Đạt
USA
  Thầy Chu Ngọc Thủy
France
  Thầy Chu Ngọc Tŕ
USA
  Thầy Nguyễn Văn Khấn
(Hoài Lệ Tử), VN
  Thầy Đỗ Hữu Nghiêm
USA
       
Thầy Nguyễn Trí Hồng
VN
  Thầy Nguyễn Văn Lanh
VN
  Thầy La Minh
VN
  Thầy Phạm Đ́nh Tuân
1937 - 2016
  Thầy Đỗ Hoàng Ư
USA
       
Thầy Phạm Đ́nh Lân
USA
  Thầy Nguyễn Địch Choát, VN            
       
LM Joseph Nguyễn Kim Long, USA   LM Joseph Đinh Hiền Tiến, VN   LM Peter Vũ Tiến Đạt
USA
  LM Peter Trần Văn Khánh, VN   LM Giuse Ngô Sĩ Đ́nh, VN
       
LM Giuse Nguyễn Tất Trung, VN   LM Phanxico Xavie
Đào Trung Hiệu, VN
  Viện Phụ Gioan-Bosco Trần Văn Thành, VN   LM Joseph Đặng Chí San, VN   LM Đinh Văn Nghi,
Thai Lan
       

Đào V. Tiến 2007, USA

  Trần Hùng Kawa, France   Nguyễn Thị Hiếu, VN   Đặng Đức Dũng, USA   Đặng Mai Hương, USA

 

Nguyển Thị Thập, USA

Đinh Trung Chính, USA  

Anh-Đào, USA

Nguyễn Đức Hạnh, VN

Vơ Thị Kim Hoa, USA
       
Phạm Quang, USA   Nguyễn Văn Minh, USA   Mai Thị Hoa, VN
 
  Đặng Thị Ngọc, VN   Lệ Thanh, USA

 

Bùi Thị Quư, USA

Đỗ Thị Nhân, VN  

Thy Nam, France

Mai Xuân Tuyến
1951 - 2015

Tác & Kim Thanh, VN

 

Vũ Trọng Tín, VN

Vũ Ngọc Bội, USA  

Nguyển Văn Bộ, USA

Vũ Phong, USA

Nguyễn Văn Chương, USA

 

Đỗ Phương Dung, USA

Triệu V. Duy, USA  

Kim Ánh & Đức , VN

Kiều Đức Lư, VN

Nguyễn Thái Sơn, Úc

 

Nguyễn Chấn Hải, USA

Nguyễn Thy Hậu, USA  

Thy Thơ, USA

Lư Phượng Hoàng,USA

Hoàng Chính, Canada

 

Trần Thị Nghĩa, USA

Đỗ James (Đỗ Toàn) USA  

NguyễnTâm, VN

Nam Phương, VN Thuận & Tâm, VN

 
Nguyễn Văn Sâm, USA Nguyễn Văn Thu & Dung, Australia   Nguyễn Năng Rung,
Australia
Bùi Thị Tuyết, Australia Nguyễn Công, VN
 
Nguyễn Ngọc Quyến, Japan Trần Văn Khấn
1948 - 2015
  Trần Thị Thảo, USA Phùng Văn Ninh, USA Nguyễn Mạnh Hùng, USA
       
Đặng Thị Tuyết, VN   Tống Bích Loan, VN   Nguyễn QuưTrọng &
Lê Thị Đào, VN
  Mai Văn Hậu, USA   Kiều Hữu Chiến, USA
       
Lê Thị Thành, USA   Nguyễn Nam Hương, USA   Nguyễn Thị Hữu, USA   Đỗ Thị Thanh Nga, VN   Nguyễn Thị Sượi, USA
       
Nguyễn Minh Tuynh, USA   Nguyễn Phượng, USA   Huỳnh Kim Tuyết, USA   Nguyễn Công B́nh, USA   Trương Kiến Quốc, USA
       
Nguyễn Thị Ngọc Liên, USA   Nguyễn Ngọc Châu Pḥng, USA   Phan Dy Nhă, USA   Nguyễn Khánh Hoài, USA   Nguyễn Văn Tiếp, USA
       
Lư Cẩm Ḥa, USA   Nguyễn Quư Măo, USA   Lê Văn Chớ
1949 - 2016
  Nguyễn Thế Nhân, VN   Đinh Nhật Tuấn, VN
       
Nguyễn Quốc Việt,
1951 - 2018
  Nguyễn H. Phương, VN   Cao Hải Hà, USA   Phạm Thị Ḥa, USA   Nguyễn Kim Hải, USA
       
Vũ Mạnh Hùng, USA   Vơ Phương, USA   Lê Trang, USA   Đỗ Thành Hưng, VN   Nguyễn Ngọc Hùng, VN
 
     Trang:  1  2  3    [Trang Kế]   
 
    
 
 

Chan Phuoc Liem High School

Welcome to chanphuocliem.com
Search:       
 
Nhắn Tin
T́m Bạn
 
Thành Kính Phân Ưu
Cụ bà Vũ Thị Tiến
Cụ ông Đinh Viết Chẩn
Cụ Bà Nguyễn Thị Gấm
 
Sinh Nhật
Huỳnh Phương, Phan Văn Thành (KNết), Đặng Ngọc Anh, Kim Tôn, Vũ Chính,  Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Thy Hậu, Quách Kim Anh, Lư Cẩm Ḥa, Đỗ Thanh Hương, Lê Ngọc Quốc Ân, Nguyễn Văn Tác, Nguyễn Thi Xuân, Nguyễn Văn Sâm, Quách Hoàng Yến,
và tất cả các bạn có ngày sinh nhật tháng này
 
 

 
Trang Phim Sưu Tầm:
Kiếm Hiệp Kim Dung
E-Báo CPL
E-Báo Đinh Dậu 2017
E-Báo Bính Thân 2016
E-Báo Ất Mùi 2015
E-Báo Giáp Ngọ 2014
Đặc San CPL 2011
Đặc San CPL 2009
Đặc San CPL 2008
Sàig̣n Năm Xưa
Sàig̣n 40 Năm Về Trước
1.  Thư Ngỏ Gửi Bạn
2.  Thông Báo Thứ 1
3.  Thông Báo Thứ 2
4.  Trang DONATION 
5.  Nhớ Về Trường Xưa
6.  Niềm Tâm Sự
7.  Trang Thơ Sưu Tầm
8.  Vườn Thơ CPL
9.  H́nh Ảnh Buổi Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Việt Nam, 19/05/2002

10. H́nh Ảnh Buổi Họp Mặt Ái Hữu
      CPL Hải Ngoại, 25/05/2002

11.
"TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
       Việt Nam 19/5/2002

12. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT"
      Hải Ngoại 25/5/2002

13. H́nh Ảnh Buổi Đại Hội Cựu
      HSCPL Hải Ngoại, 02/03/2007

14. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - Feb 03, 2007

15. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - April 15, 2007

16. Tường tŕnh buổi họp mặt Cựu
      HSCPL - July 21, 2007
17. Cảm tạ CHSCPL Nhân Ngày
      Đại Hội - July 22, 2008
18. Nhật Kư Mỹ Du - Aug. 10, 2008

Adjust your speaker volumn to
listen to our music with
... pure relaxation